+90 (332) 239 20 00
444 1 687
 

KURUMSAL

MOTUS A.Ş. Enerji Politikası

Motus A.Ş. Enerji Yönetim Sisteminin sorumluluğunu taşıma bilinciyle; faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir

kılmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Motus A.Ş. olarak;

• Motus A.Ş.’nin üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisler kapsamında özel enerji tüketimimizi 2022 yılı referans enerji tüketimine göre 2023 yılında % 3 oranında azaltmayı,

• Çalışanlarımızın katılımı ile kalite ve verimlilikten ödün vermeden enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, enerji faaliyetlerini yönetmeyi,

• Enerji bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Enerji Performansımızı ve Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileşme sağlamayı,

• Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,

• Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,

• En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,

• Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve süreçlerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,

• Enerji verimli ürün ve hizmetleri, etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,

• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalar üzerine iletişim kurmayı,

• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynak ve desteği sağlayacağımızı, taahhüt ederiz.

Siz Çalışanlarımız Olarak Sorumluluklarınız:

• Göreviniz için geçerli Motus enerji politika ve prosedürlerini anlamak ve bunlara uymak.

• Faaliyetlerimizde enerji kullanımını azaltacak veya ortadan kaldıracak iyileştirmeler önermek.

• Genel sürdürülebilirlik çabalarımızı iyileştirmek için çabalarımızı desteklemek.

Mevlüt Kağnıcıoğlu
MOTUS A.Ş. Genel Müdür
21 Ağustos 2023