+90(332)
239 2000

MÜŞTERİ GARANTİ FORMU

GARANTİ DURUMU SORGULAMA

Müşteri Garanti Formu

Bu Formda verilen bütün bilgilerin yanlışsız ve eksiksiz olarak tarafımdan doldurulduğunu, bu bilgiler içinde esasa etki yapan herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması ve bu durumun tespiti halinde bunun Hizmet Sözleşmemin feshedilmesi için bir sebep olanağını anlayarak kabul ettiğimi beyan ederim.